Het tempo waarin ons land verandert is erg beangstigend. We zien verschuivingen in demografie, tradities en cultuur die vragen oproepen over de toekomst van Nederland zoals we dat kennen en liefhebben. Velen voelen zich vreemdeling in eigen land, geconfronteerd met onzichtbare machten en krachten die buiten hun controle liggen. Het Nederland waar ik in opgegroeid ben, is Nederland niet meer. 

Dit is een cruciaal moment om op zoek te gaan naar begrip. Het is essentieel om te doorgronden welke globale en lokale ontwikkelingen bijdragen aan de transformaties die we dagelijks zien. Inzicht in de factoren achter de crises die op ons afkomen, is niet alleen noodzakelijk voor ons persoonlijke begrip, maar ook voor het behoud van onze democratie en nationale identiteit.

De aanstaande introductie van de Central Bank Digital Currency (CBDC) markeert een significante verschuiving. Met de introductie hiervan riskeren we niet alleen veranderingen in ons land, maar ook in ons democratisch stelsel. Het is cruciaal dat we ons bewust zijn van de gevaren en implicaties, en dat we samenwerken om een toekomst te vormen waarin Nederland's rijke erfgoed, democratie en gemeenschap bloeien.

Laat dit een oproep tot actie zijn om geïnformeerd, betrokken en proactief te worden in het vormgeven van de toekomst van ons land. Samen kunnen we een pad bewandelen dat de essentie van Nederland behoudt. het is de hoogste tijd dat mensen zich verrijken met informatie, die er voor zorgt dat we gezamenlijk ons kunnen verzetten tegen het criminele beleid.

Hier enkele onderwerpen waar we het onder andere over gaan hebben in CBDC in aantocht, en die sterk verbonden zijn met de digitale Euro.

  • 4e industriele revolutie
  • Digitaal Europees paspoort
  • Einde aan contant geld
  • Gedrag stimuleren
  • Reislimieten
  • CO2 belasting
  • Complete inzage transacties  
  • Zwarte lijst
  • Technocratie

 We staan aan de vooravond van een revolutionaire verandering in ons financiële stelsel met de komst van de Digitale Euro (CBDC). Deze verandering belooft weinig goeds: geen voordelen, maar wel een veel grotere macht voor regeringen, bedrijven en banken over onze financiën en persoonlijke gegevens. De meesten van ons zijn onbekend met de term CBDC en de alarmerende implicaties die het met zich meebrengt. Het is de hoogste tijd om alert te zijn, ons te verdiepen in de wereld van de CBDC, en ons te wapenen met kennis om onze financiële autonomie en privacy te beschermen in deze turbulente tijden.